Kötelező felmentés a nyugdíjkorhatárt betöltő közalkalmazottak esetében

Kórházban dolgozó, fél évvel nyugdíj előtt álló közalkalmazott vagyok. Tudtommal, amikor nyugdíjas leszek, a munkáltatóm köteles lesz felmenteni, mert ezt egy rendelet előírja. Egyrészt kérdezném, hogy ezt jól tudom-e, másrészt hiteles forrásból szeretnék választ arra, hogy van-e kivétel ez alól, mert sok az egymásnak ellentmondó információ.

A kötelező felmentésről a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Kormány határozat rendelkezik. A kötelező nyugdíjazás azokat a közalkalmazotti jogviszonyban álló személyeket érinti, akik egyrészt minisztériumi irányítás vagy felügyelet alatt álló költségvetési szervnél állnak jogviszonyban, másrészt betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkeznek a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Mivel kórházban dolgozik, az első feltétel vélhetően fennáll az Ön esetében, ha tehát a második is teljesül, a munkáltatójának elvileg valóban felmentési kötelezettsége van. A kivétel (elsősorban felsőoktatási oktatók, kutatók mentesülése) sajnos nem vonatkozik Önre, azonban amennyiben a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Kormány véleményének kikérése után dönthet az Ön továbbfoglalkoztatásáról. A Kormány véleménye köti a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Amennyiben tehát szeretne tovább dolgozni a nyugdíjazását követően, javaslom, hogy ennek az eljárásnak a megindítását kezdeményezze a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

Forrás: http://munkajogportal.hu/kotelezo-felmentes-a-nyugdijkorhatart-elero-kozalkalmazottak-eseteben/